İletişim formunda bilgi verme yükümlülüğü

Veri koruma konusu, ErlingKlinger Grubu için önemli bir konudur. Web sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde toplanan veya sizin tarafınızdan bize iletilen kişisel verilerinizin korunması amacıyla geçerli yasal veri koruma hükümlerine uygun bir şekilde hareket etmekteyiz.

Bu internet sayfasında veri gizliliği yönetmeliklerine uyulmasından

ElringKlinger AG,
Max-Eyth-Straße 2
72581 Dettingen/Erms, Almanya

sorumludur.

 

Kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması

Kişisel veriler, kimliğinizle ilgili olan veya kimliğinizi belirlemekte kullanılabilecek (bir kişiyle ilişkilendirilebilecek) tüm bilgilerdir. Bu bilgiler arasında adınız, adresiniz, posta adresiniz veya telefon numaranız gibi bilgiler yer alır. Doğrudan kimliğinizle ilişkilendirilemeyecek bilgiler (örneğin web sayfasında kaldığınız süre veya web sayfasındaki kullanıcıların sayısı) buna dahil değildir. İnternet sitesini kullanımınız sırasında kişisel verileriniz sadece sizin bu bilgiler sağlamanız halinde toplanır. Bunun yasal dayanağı, AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) 6. maddesi 1. fıkrası a bendidir.

 

Kişisel verilerin iletilmesi

Tarafınızdan işlenen veriler, talebinizin işleme alınabilmesi amacıyla aşağıdaki alıcılara iletilir:

Kategori

Amaç

Üçüncü taraf ülkeye iletme

Şirket grubu

Talebin işlenmesi

evet

 

Kişisel verileriniz, üçüncü taraf bir ülkeye iletilmeleri durumunda AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) 44. maddesi uyarınca alıcıyla sözleşmeli anlaşmalar yapılarak korunur. Yapılan sözleşmeli anlaşmaların bir kopyasını almak için lütfen aşağıda belirtilen iletişim adresine başvurun.

 

 

 

Haklarınız

İşlenen verilerin konusu kişi olarak AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) uyarınca daima aşağıdaki haklara sahipsiniz: 

  • Bilgi alma hakkı
  • Düzeltme hakkı
  • Silme hakkı
  • Veri işlemenin sınırlandırılması hakkı
  • Veri taşınabilirliği hakkı
  • Özellikle de verilerin AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) 6. maddesi 1. fıkrası a) ve f) bentleri uyarınca işlenmesi durumunda olmak üzere itiraz hakkı.

Bu haklardan birini kullanmak istemeniz halinde lütfen herhangi bir şekilde yazılı olarak aşağıda belirtilen iletişim adresine başvurun. İtiraz hakkınızı kullanmak istemeniz halinde bu durum, o tarihe kadar gerçekleşen veri işlemeyi etkilemez. Ayrıca bir denetim makamına şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz.

 

Silme

Verilerinizin silinmesi konusunda AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) veri koruma esaslarına uymaktayız. Sonuç olarak, amacın yerine getirilmesinin hemen ardından yani talebiniz işlendikten sonra veriler derhal silinecektir.

 

Veri koruma görevlisi

ElringKlinger AG, bu kapsama uygun şekilde bir veri koruma görevlisi atama yükümlülüğünü yerine getirmiştir. Veri koruma görevlisine aşağıdaki bilgilerle ulaşılabilir:

ElringKlinger AG
attn.: Data Protection Officer
Max-Eyth-Straße 2
72581 Dettingen/Erms
Germany
data.safetymail@elringklingerweb.com