Veri koruma bilgisi

Veri koruma konusu, ErlingKlinger Grubu için önemli bir konudur. Web sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde toplanan veya sizin tarafınızdan bize iletilen kişisel verilerinizin korunması amacıyla geçerli yasal veri koruma hükümlerine uygun bir şekilde hareket etmekteyiz.

Bu internet sayfasında veri koruma hükümlerine uyulması konusunda

Merkezi Max-Eyth-Straße 2
72581 Dettingen/Erms, Almanya
adresinde bulunan ElringKlinger AG

sorumludur.

Kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması

Kişisel veriler, kimliğinizle ilgili olan veya kimliğinizi belirlemekte kullanılabilecek (bir kişiyle ilişkilendirilebilecek) tüm bilgilerdir. Bu bilgiler arasında adınız, adresiniz, posta adresiniz veya telefon numaranız gibi bilgiler yer alır.

Doğrudan kimliğinizle ilişkilendirilemeyecek bilgiler (ör. web sayfasında kaldığınız süre veya kullanıcıların sayısı) buna dahil değildir.

Web sayfamızda yalnızca teknik işleyiş açısından gerekmesi halinde veya web sayfasının nasıl kullanıldığını anlayabilmek amacıyla kişisel veriler toplanır. Bunun yasal dayanağı, AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) 6. maddesi 1. fıkrası a), f) bentleridir.

Verileriniz ayrıca aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

· Kayıt ve kullanıcı yönetimi için.
Bunun yasal dayanağı, AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) 6. maddesi 1. fıkrası f) bendidir.

· Videoların sunulması için.
Bunun yasal dayanağı, AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) 6. maddesi 1. fıkrası f) bendidir.

· Rota planlaması için (yetkili satıcı araması)
Bunun yasal dayanağı, AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) 6. maddesi 1. fıkrası f) bendidir.

 

Http protokolünün kullanılmasından dolayı sunucu tarafından aşağıdaki veriler toplanmaktadır:

Tarih

Saklama süresi

Tarayıcı türü/sürümü

14 gün

Kullanılan işletim sistemi

14 gün

Yönlendiren URL

14 gün

IP adresi

14 gün

Sorgulama zamanı

14 gün

 

Örneğin iletişim formunun kullanılması gibi bu internet sayfasındaki başka hizmetlerin kullanılması nedeniyle bu veriler veya başka kişisel verilerin işlenmesi halinde ilgili hizmeti kullanmadan önce bu konuda ayrıca bilgilendirilirsiniz.

 

Kişisel verilerin iletilmesi

Tarafınızdan işlenen veriler, bu internet sayfasının işletilebilmesini sağlamak için aşağıdaki alıcılara iletilir:

 

Kategori

Amaç

Üçüncü taraf ülkeye iletme

Reklam ajansı

İnternet sayfasının işletilmesi

hayır

 

 

 

Video platformu

Videoların sunulması

evet

Harita sağlayıcı

Rota planlaması

evet

Reklam ajansı

Geliştirme ve tasarım

hayır

ElringKlinger AG

İnternet sayfası içeriğinin düzenlenmesi

hayır

Haber bülteni

Haber bülteni sunulması

hayır

 

Kişisel verileriniz, üçüncü taraf bir ülkeye iletilmeleri durumunda AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) 44. maddesi uyarınca alıcıyla sözleşmeli anlaşmalar yapılarak korunur. Yapılan sözleşmeli anlaşmaların bir kopyasını almak için lütfen aşağıda belirtilen iletişim adresine başvurun.

Sosyal ağlara yönelik eklentilerimizi kullanma olanağından yararlandığınızda ErlingKlinger AG bu verileri iletmez. Kullandığınızda doğrudan sosyal ağın ilgili sayfasına yönlendirilirsiniz.

Harici hizmetlerin kullanılması nedeniyle kişisel verilerinizin belirtilenlerden başka alıcılara iletilmesi halinde de veriler işlenmeden önce bu konuda bilgilendirilirsiniz.

 

Haklarınız

İşlenen verilerin konusu kişi olarak AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) uyarınca daima aşağıdaki haklara sahipsiniz:
 

·         Bilgi alma hakkı

·         Düzeltme hakkı

·         Silme hakkı

·         Veri işlemenin sınırlandırılması hakkı

·         Veri taşınabilirliği hakkı

·         Özellikle de verilerin AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) 6. maddesi 1 fıkrası a) ve f) bentleri uyarınca işlenmesi durumunda olmak üzere itiraz hakkı.

 

Bu haklardan birini kullanmak istemeniz halinde lütfen herhangi bir şekilde yazılı olarak aşağıda belirtilen iletişim adresine başvurun. İtiraz hakkınızı kullanmak istemeniz halinde bu durum, o tarihe kadar gerçekleşen veri işlemeyi etkilemez. Ayrıca bir denetim makamına şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz.

 

Silme

Verilerinizin silinmesi konusunda AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) veri koruma esaslarına uymaktayız. Buna göre veriler, talebinizin işleme alınmasının ardından doğrudan silinir. Veri koruma bilgisinde verilen tablolarda belirlenen silme ve saklama sürelerini ayrıntılı bir şekilde görebilirsiniz.

 

Çerezler

Web sayfalarımızda çerezler kullanılmaktadır. Çerez, sabit diskinize kaydedilebilen küçük bir veri kümesidir. Bu veri kümesi, web tarayıcınız (ör. Internet Explorer, Google Chrome veya Mozilla Firefox) aracılığıyla bağlantı kurmuş olduğunuz web sunucusu tarafından oluşturulur ve ardından size gönderilir.

Aşağıdaki tabloda kullandığımız çerezler ile ilgili önemli tüm bilgileri bulabilirsiniz:

 

Çerez

İşlevi

Saklama süresi

PHPSESSID

PHP'lerin standart oturum tanımlamasıdır.

Oturumun sonu

fe_typo3_user

TYPO3 standart oturum tanımlamasıdır

Oturumun sonu

Tarayıcıların çoğunun standart ayarı şu anda çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekildedir. Ancak tarayıcınızı çerezleri reddetmeye veya bu çerezlerin önce gösterilmesine ayarlayabilirsiniz. Ancak çerezlerin kapatılması, bazı durumlarda ana sayfanın bazı bölümlerinin hatasız bir şekilde açılamamasına neden olabilir. Ayrıca çerezleri istediğiniz zaman manuel olarak silebilirsiniz.

 

Haber bülteni

Haber bülteni verileri

Web sayfasında sunulan haber bültenini almak istemeniz halinde bize bir e-posta adresi ve belirttiğiniz e-posta adresinin sahibi olup olmadığınızı ve haber bültenini almayı kabul edip etmediğinizi kontrol etmemize olanak sağlayan bilgiler vermeniz gerekir. Başka veriler toplanmaz veya yalnızca isteğe bağlı olarak toplanır. Haber bülteni hizmetinin sağlanması için, aşağıda açıklanan haber bülteni hizmeti sağlayıcılarından yararlanmaktayız.

 

Inxmail

Bu web sayfası, haber bültenlerinin gönderilmesi için Inxmail kullanmaktadır. Hizmet sağlayıcı, merkezi Wetzinger Straße 17, 79106 Freiburg, Almanya adresinde bulunan Inxmail GmbH'dir (bundan böyle Inxmail olarak anılacaktır).

Inxmail, haber bültenlerinin gönderilmesi organize ve analiz etmek gibi amaçlarla kullanılan bir hizmettir. Haber bültenini almak için girdiğiniz veriler, Inxmail sunucularında işlenir.

 

Inxmail tarafından gerçekleştirilen veri analizi

Inxmail'in yardımıyla, haber bülteni kampanyalarımızı analiz edebiliyoruz. Böylelikle ör. bir haber bülteni mesajının açılıp açılmadığını ve varsa hangi bağlantılara tıklanıp tıklanmadığını görebiliyoruz. Bu şekilde hangi bağlantıların özellikle sık bir şekilde tıklanmış olduğu gibi hususları belirleyebiliyoruz.

 

Ayrıca açıldıktan / tıklandıktan sonra, önceden tanımlanmış belirli eylemlerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini de anlayabiliyoruz (dönüşüm oranı). Böylece ör. haber bültenine tıkladıktan sonra bir satın alma gerçekleştirip gerçekleştirmediğinizi anlayabiliyoruz.

 

Inxmail bize aynı zamanda haber bülteni alıcılarını farklı kategorilere ayırma olanağı da sağlamaktadır (“clustern”). Bu bağlamda haber bülteni alıcıları ör. yaşa, cinsiyete veya oturdukları yere göre ayrılabilmektedir. Bu şekilde haber bültenleri, ilgili hedef gruplara daha iyi bir şekilde uyarlanabilmektedir. Inxmail tarafından analiz yapılmasını istemiyorsanız haber bülteni aboneliğinizi sonlandırmanız gerekiyor. Bunun için her haber bülteni mesajında buna yönelik bir bağlantı gönderiyoruz.

 

Inxmail'in veri koruma beyanı için: https://www.inxmail.de/datenschutz.

Friendly Captcha

Bu web sitesinde Friendly Captcha (bundan sonra "Friendly Captcha" olarak anılacaktır) kullanıyoruz. Sağlayıcı Friendly Captcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Woerthsee, Almanya'dır.
Friendly Captcha, bu web sitesine (örneğin, bir iletişim formuna) veri girişinin bir kişi veya otomatik bir program tarafından işlenip işlenmediğini doğrulamak için kullanılır. Bu amaçla Friendly Captcha, web sitesi ziyaretçilerinin davranış kalıplarını çok sayıda özelliğe göre analiz eder. Analiz için, Friendly Captcha çok çeşitli bilgileri inceler (örneğin, anonimleştirilmiş IP adresi, yönlendiren, ziyaret zamanı, vb.) Daha fazla bilgi için lütfen https://friendlycaptcha.com/legal/privacy-end-users/ adresini ziyaret edin.
Verilerin depolanması ve analizi GD Madde 6 (1) (f) temelinde gerçekleşir. 6 (1) (f) GDPR temelinde gerçekleşir. Web sitesi operatörü, operatörün web sunumlarını kötüye kullanılan otomatik casusluk ve SPAM'a karşı korumak için meşru bir menfaate sahiptir. İlgili onayın alınmış olması durumunda, veriler yalnızca GDPR Madde 6 (1) (a) temelinde işlenecektir. 6 (1) (a) GDPR ve § 25 (1) TTDSG'ye dayanarak işlenecektir, eğer onay çerezlerin depolanmasını veya TTDSG'de (Alman Telekomünikasyon Yasası) tanımlandığı gibi kullanıcının cihazındaki bilgilere erişimi (örn. cihaz parmak izi) içeriyorsa. Söz konusu onay her zaman iptal edilebilir.
Veri işleme
Yukarıda belirtilen hizmetin kullanımı için bir veri işleme sözleşmesi (DPA) imzaladık. Bu, web sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerini yalnızca talimatlarımıza dayanarak ve GDPR'ye uygun olarak işlediklerini garanti eden veri gizliliği yasaları tarafından zorunlu kılınan bir sözleşmedir.

Yasal dayanak

Veriler, verdiğiniz onay çerçevesinde işlenir (AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) 6. maddesi 1. fıkrası a bendi). Bu onayı ileride istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

 

Saklama süresi

Haber bültenini almak için bize verdiğiniz veriler, haber bülteni aboneliğinden çıkana kadar bizde veya haber bülteni hizmeti sağlayıcısında saklanır ve haber bülteni üyeliği haber bülteni dağıtım listesinden sonlandırıldıktan ya da amaç ortadan kalktıktan sonra silinir. Haber bülteni dağıtıcımızdaki e-posta adreslerini kendi takdirimize göre AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) 6. maddesi 1. fıkrası f bendi uyarınca meşru çıkarlarımız çerçevesinde silme veya bloke etme hakkımız saklıdır. Bu durum, başka amaçlarla bizde saklı bulunan verileri etkilemez.

 

Haber bülteni dağıtım listesinden çıkmanızın ardından, gelecekte herhangi bir posta gönderilmesini önlemek amacıyla gerekli olması durumunda e-posta adresiniz bizde veya haber bülteni hizmet sağlayıcısında gerekirse bir kara listeye kaydedilir. Kara listedeki veriler yalnızca bu amaç için kullanılır ve başka verilerle bir araya getirilmez. Bu hem sizin çıkarlarınız içindir hem de haber bülteni gönderimine ilişkin yasal hükümlere uyma konusundaki bizim çıkarlarımız içindir (AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) 6 maddesi 1. fıkrası f bendi uyarınca meşru çıkar). Kara listeye kayıt herhangi bir süreye tabi değildir. Çıkarlarınızın bizim meşru çıkarımıza üstün gelmesi şartıyla bu kayda itiraz edebilirsiniz.

 

Görevlendirilen veri işleme şirketi

Yukarıda belirtilen hizmet sağlayıcı ile Veri İşleme Sözleşmesi (VİS) yapmış bulunmaktayız. Bu sözleşme, veri koruma yasalarının öngördüğü, web sayfamızın ziyaretçilerine ait kişisel verilerinin hizmet sağlayıcı tarafından yalnızca verdiğimiz talimatlara göre ve AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne uyarak işlenmesini temin eden bir sözleşmedir.

 

Eklentiler ve araçlar

Gelişmiş veri koruma ile YouTube

Bu web sitesinde gömülü YouTube videoları vardır. Sayfaların işletmecisi, merkezi Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda adresinde bulunan Google Ireland Limited ("Google") şirketidir.

 

YouTube'u gelişmiş veri koruma modunda kullanmaktayız. YouTube'un verdiği bilgilere göre bu mod, bu web sitesinin ziyaretçileri videoyu izlemeden önce YouTube tarafından kendileri hakkında hiçbir bilgi kaydedilmemesini sağlamaktadır. Buna karşın, gelişmiş veri koruma modu verilerin YouTube ortaklarına kesinlikle verilmeyeceği anlamına gelmemektedir. Örneğin bir video izleseniz de izlemeseniz de YouTube tarafından Google DoubleClick ağıyla bağlantı kurar.

 

Bu web sitesinde bir YouTube videosu başlatmanızın ardından YouTube sunucularıyla bağlantı kurulur. Bu çerçevede hangi sayfalarımızı ziyaret etmiş olduğunuz YouTube sunucusuna bildirilir. YouTube hesabınızda oturum açmış olduğunuzda YouTube'un internette gezinme davranışınızı kişisel profilinizle ilişkilendirmesine olanak sağlamış olursunuz. YouTube hesabınızın oturumunu kapatarak bunu önleyebilirsiniz.

 

YouTube ayrıca bir video başlatıldıktan sonra cihazınızda farklı çerezler kaydedebilir ya da benzer tekrar tanıma teknolojileri (ör. cihaz parmak izi) kullanabilir. YouTube, bu şekilde bu web sitesinin ziyaretçileri hakkında bilgi alabilir. Bu bilgiler, video istatistiklerini kaydetmek, kullanım kolaylığını artırmak ve dolandırıcılık girişimlerini önlemek gibi amaçlarla kullanılır.

 

Bir YouTube videosu başlatıldıktan sonra bizim kontrolümüz dışında bulunan başka veri işleme süreçleri başlatılabilir.

 

YouTube, çevrim içi olarak sunduğumuz hizmetlerin cazip bir şekilde gösterilmesi kullanılmaktadır. Bu, AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) 6. maddesi 1. fıkrası f bendi uyarınca meşru bir çıkar teşkil etmektedir. Çerezlerin kaydedilmesine yönelik bir onay istenmiş olması halinde ilgili çerezler, bu çerezlerin Telekomünikasyon Uzak Mecraları Veri Koruma Yasası (TTDSG) uyarınca çerezlerin kaydedilmesini veya kullanıcının cihazındaki bilgilere erişimi (ör. cihaz parmak izi) kapsaması şartıyla veriler yalnızca AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) 6. maddesi 1. fıkrası a bendi ve Telekomünikasyon Uzak Mecraları Veri Koruma Yasası (TTDSG) 25. maddesi 1 fıkrası çerçevesinde işlenir. Bu onay her zaman iptal edilebilir.

 

YouTube'da veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi bulabileceğiniz YouTube veri koruma beyanı için: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Google Haritalar

Bu sayfa, Google Haritalar harita hizmetinden yararlanmaktadır. Hizmet sağlayıcı, merkezi Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda adresinde bulunan Google Ireland Limited ("Google") şirketidir.

 

Google Haritalar hizmetinin fonksiyonlarından yararlanmak için IP adresinizin kaydedilmesi gerekmektedir. Bu bilgiler genel olarak Google'ın ABD'de bulunan bir sunucusuna gönderilerek burada kaydedilir. Bu sayfanın hizmet sağlayıcısının bu veri aktarımı üzerinde bir etkisi yoktur. Google Haritalar'ın etkin olması halinde Google, yazı türlerinin aynı şekilde gösterilmesi için Google Web Yazı Tipleri kullanabilir. Google Haritalar açıldığında tarayıcınız, metinleri ve yazı tiplerini doğru görüntüleyebilmek için gerekli web yazı tiplerini tarayıcı önbelleğine yükler.

 

Google Haritalar, çevrim içi olarak sunduğumuz hizmetlerin cazip bir şekilde gösterilmesi ve web sayfasında belirttiğimiz yerlerin kolay bir şekilde bulunabilmesi için kullanılmaktadır. Bu, AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) 6. maddesi 1. fıkrası f bendi uyarınca meşru bir çıkar teşkil etmektedir. Çerezlerin kaydedilmesine yönelik bir onay istenmiş olması halinde ilgili çerezler, bu çerezlerin Telekomünikasyon Uzak Mecraları Veri Koruma Yasası (TTDSG) uyarınca çerezlerin kaydedilmesini veya kullanıcının cihazındaki bilgilere erişimi (ör. cihaz parmak izi) kapsaması şartıyla veriler yalnızca AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) 6. maddesi 1. fıkrası a bendi ve Telekomünikasyon Uzak Mecraları Veri Koruma Yasası (TTDSG) 25. maddesi 1 fıkrası çerçevesinde işlenir. Bu onay her zaman iptal edilebilir.

 

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonunun standart sözleşme şartları esasına dayanır. Ayrıntıları burada bulabilirsiniz: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ ve https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

 

Kullanıcı verilerinin nasıl kullanıldığına dair daha fazla bilgiyi Google'ın veri koruma beyanında bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Veri koruma görevlisi

ElringKlinger AG, veri koruma görevlisi atama yükümlülüğünü yerine getirmiştir. Veri koruma görevlisine aşağıdaki bilgilerle ulaşılabilir:

ElringKlinger AG
attn.: Data Protection Officer
Max-Eyth-Straße 2
72581 Dettingen/Erms
Germany
data.safetymail@elringklingerweb.com