Yasal bilgiler

Kullanım koşulları | Sorumluluk reddi

Web sitemiz mümkün olan en yüksek özen gösterilerek hazırlanmıştır. Ancak ElringKlinger yine de sunulan bilgilerin güncel, doğru, eksiksiz veya yüksek kalitede olduğunu garanti edemez. Bilgiler bağlayıcı değildir. ElringKlinger açık veya zımni hiçbir güvence ve garanti beyanında bulunmaz. Kasıt veya ağır ihmale bağlı durumlar veya yasal hükümler nedeniyle zorunlu olmadığı sürece hiçbir sorumluluk kabul edilmez.

ElringKlinger, sayfaların bazı bölümlerini veya sunulan bilgilerin tamamını önceden haber vermeksizin değiştirme, silme veya bunlara ekleme yapma ya da bilgilerin yayımlanmasını geçici veya kalıcı olarak durdurma hakkını saklı tutar. Web sitesindeki bilgilerin güncellenme zorunluluğu yoktur.

Web sitemizden bir bağlantı yoluyla ulaşılabilen internet sayfalarında, yalnızca üçüncü taraflara ait olan ve ElringKlinger'in hiçbir etkisinin olmadığı içerikler yer almaktadır. Harici web sitelerine verilen bağlantılar, ElringKlinger'in bu web sitesini veya içeriğini kabul ettiği anlamına gelmez. Bağlantı üzerinden ulaşılan sayfaların içeriğinden her zaman sayfaların ilgili sağlayıcısı veya işletmecisi sorumludur. Bu nedenle ElringKlinger harici sitelerin içeriği ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bağlantı verilen sayfalar, bağlantının oluşturulduğu tarihte olası yasal ihlaller bakımından kontrol edilmiştir. Ancak, bağlantı verilen sayfalardaki içeriğin sürekli olarak kontrol edilmesi, yasal ihlale ilişkin somut bir kanıt olmadığı sürece makul değildir. Yasal ihlallerin tespit edilmesi halinde bu tür bağlantılar sitemizden derhal kaldırılacaktır. Harici web sitelerine verilen bağlantıların kullanımı, kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Oluşacak herhangi bir hasar ile ilgili sorumluluk kabul edilmez.

Bu internet sayfasında gelecek ile ilgili ifadeler yer almaktadır. Bu ifadeler Yönetim Kurulu'nun tahminlerine, piyasa değerlendirmelerine ve beklentilere ve ayrıca halihazırda mevcut olan bilgilere dayanmaktadır. Gelecek ile ilgili ifadeler, ifadelerde yer alan gelişmelerin ve sonuçların gelecekte mutlaka elde edileceği ile ilgili bir garanti olarak değerlendirilmemelidir. Yönetim Kurulu, mevcut ifadelerin ve bu ifadelere referans oluşturan görüşlerin ve beklentilerin gerçekçi olduğuna inansa da, bu ifadeler doğru olmadığı ispatlanabilecek varsayımlara dayanmaktadır. Gelecekte elde edilecek sonuçlar ve gelişmeler, ifade edilen beklenti ve tahminlerde değişikliklere neden olabilecek çok sayıda faktöre, riske ve ölçülemeyen değere bağlıdır. Örneğin ekonomi ve iş dünyasında geniş çaplı değişimlerin yaşanması, döviz kurlarında ve faiz oranlarında dalgalanmaların görülmesi, yeni ürünlerin ve hizmetlerin yeterince kabul görmemesi ve iş stratejisinde değişikliklerin olması bu faktörler arasında sayılabilir.

Alman hukuku geçerlidir. Yasalar izin verdiği sürece yetkili yargı yeri Stuttgart'tır.

Markaların korunması | Telif hakkı

Metinler, resimler, grafikler, ses belgeleri, video dizileri ve animasyon dosyaları ve bunların düzenlenmesi telif hakkı yasasına ve fikri mülkiyetin korunmasına yönelik diğer yasalara tabidir. ElringKlinger'in önceden yazılı izni olmaksızın web sitesinin her türlü kamusal veya ticari amaç için (diğer web sitelerinde de) tamamen veya kısmen (elektronik, dijital veya başka bir şekilde) çoğaltılması, dağıtılması, iletilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması yasaktır. Bu özellikle örneğin ticari markalar, tasarım örnekleri ve faydalı modeller, özel etiketler, tip levhaları, şirket logoları ve amblemler ile ilgili olarak ElringKlinger'in sahip olduğu tüm sınai mülkiyet hakları için geçerlidir. Web sitesi aracılığıyla ElringKlinger'in veya üçüncü şahısların fikri mülkiyet haklarına ilişkin herhangi bir lisans verilmemektedir. Web sitemizde yer alan bazı görsellere ilişkin telif haklarının üçüncü şahıslara ait olabileceğini belirtmek isteriz.